“Mēs izvēlamies transformēties un esam spiesti to redzēt citos, bieži vien atdaloties no otra cilvēka bijas. Transformācija ir polāra, divpusēja, un tieši tāpēc, tā ir nelaužama eksistences sastāvdaļa. Izstāde pozicionē personu novērotāja skatupunktā – pārbūves, pilnveidošanās un atkāpšanās izskatīšanai. Tās mērķis ir likt auditorijai atcerēties, ka transformācija ir neizbēgams process, lai neieslīgtu mūžīgā stagnācijā,” izstādes […]