“Inside”

Īsfilma, Joseph Pinto (CH), Veronika Moshnikova (PL, UA)

Anotācija

The film “Inside” conveys an internal conflict, a boundary set by ourselves, but which we do not cross, we do not look directly at ourselves and we try not to think about it. As a result, we often lose much more than we are trying to save. Safe – we think so. We do not let in certain concepts and views that are worth opening up to.

Filma “Inside” pārraida iekšēju konfliktu, pašu nostādītu robežu, kuru mēs tomēr nepārkāpjam; mēs neskatāmies sevī un mēs cenšamies par šo visu vispār nedomāt. Tā rezultātā mēs bieži pazaudējam krietni vairāk nekā vēlamies izglābt. Droši – tā mēs domājam. Mēs nepielaižam sev klāt  tās idejas un skatpunktus, kuros būtu vērts ieklausīties.

Mākslinieku platforma jaunajiem māksliniekiem, kuri savu viedokli labprātāk pauž radošā un netradicionālā veidā.

Tērbatas iela 74a, Rīga, Latvija, LV1001

degeneracija@klubsmaja.lv

birojs@klubsmaja.lv

© 2022 De.generacija

Cookie Policy

Šī mājaslapa izmanto Cookies, lai nodrošinātu labāko mājaslapaspieredzi