“Companion” (“Pavadonis”)

Rūta Eisāne (LV)

Skulptūra

Anotācija

Pastāv vairāki ceļi – dzīves ceļš, ceļš uz sasniegumiem, ceļš uz izglītību, ceļš uz draudzību un vēl jo daudzi citi. Katrs ceļš ir atšķirīgs, un arī viens un tas pats ceļš nevienam cilvēkam nav vienāds, taču ir arī kas kopīgs. Neatkarīgi no ejamā ceļa, ir daudz nelīdzenumu un klupšanas akmeņu, kā arī agrāk vai vēlāk nākas saskarties ar lielākām un mazākām krustcelēm, kurās pieņemtais lēmums var ievērojami ietekmēt visu atlikušo mūžu. Lai arī cik biedējošs un nezināmā piepildīts šķiet vēl priekšā esošais ceļš, es nebīstos, jo zinu, ka man vienmēr līdzās ir pavadonis, kas dāvā drošības sajūtu, kad jūtos nobijusies un nepārliecināta, izgaismo manas tekas un izved cauri posmiem, ko sedz pat visbiezākā migla, kurā pati neredzu tālāk par savu deguna galu. Ticu, ka katram ir paredzēts šāds pavadonis un ka arī Tev tāds var būt. Uz katra ceļa, ko eju sava mūža laikā, mans uzticamais ceļabiedrs ir Svētais Gars. Kas ir Tavs pavadonis?

There are many paths – path of life, path to success, path to education, path to friendship and many more. Each path is different, and even the same path isn’t the same for every person, but they do have something in common. Regardless of the path You are on, there are many stumbling stones and sooner or later You have to come face to face with bigger and smaller crossroads, that depending on the choice You make may significantly affect the rest of Your life. No matter how terrifying and full of the unknown the road ahead may seem, I’m not afraid, because I know, there’s always a companion next to me, who gives me a feeling of safety when I’m in fear and am feeling uncertain, who illuminates the path I’m on and leads me through the parts that are covered in the thickest fog, where I myself am unable to see beyond the tip of my nose. I believe that everyone is intended to have this kind of companion and that You can have one as well. On each path that I take during my life the Holy Spirit is my fellow companion and guide. Who is Your companion?

Mākslinieku platforma jaunajiem māksliniekiem, kuri savu viedokli labprātāk pauž radošā un netradicionālā veidā.

Tērbatas iela 74a, Rīga, Latvija, LV1001

degeneracija@klubsmaja.lv

birojs@klubsmaja.lv

© 2022 De.generacija

Cookie Policy

Šī mājaslapa izmanto Cookies, lai nodrošinātu labāko mājaslapaspieredzi